Evenimente si
Informatii

1234518
Titlul publicatiei Data publicarii

HOTARAREA CONSILIULUI UNIUNII NR. 76/08.08.2022, privind mentinerea pentru anul 2022 a tematicii si a bibliografiei pentru examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar.

19 august 2022

Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat

20 mai 2022

Anunț contestanții

10 mai 2022

Lista (Anexa 5) cuprinzand rezultatele examenului de definitivat

Anunțul privind stabilirea orei și a datei de desfășurare a examenului de definitivat, organizat în zilele de 4 și 6 mai 2022

14 aprilie 2022

Situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat care se va organiza  zilele de 4 și 6 mai 2022

8 aprilie 2022

Lista actualizata a unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs

8 martie 2022

Lista locurilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2021

ANUNȚ PRIVIND TAXA ȘI PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT, ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 4 și 6 mai 2022

Anexa nr. 18 – Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

8 februarie 2022

1 2 3 4 5 18

Webdesign by:

MediaSoftware