Evenimente si
Informatii

12317
Titlul publicatiei Data publicarii

Lista cuprinzând rezultatele concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

28 noiembrie 2022

ANUNȚ privind ora și locul desfășurării concursului de admitere în funcția de notar public

16 noiembrie 2022

Situația centralizata a candidaților care au primit aviz favorabil

Anexa 9 – Lista rezultatelor finale ale Concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

14 noiembrie 2022

Anexa 8 – Lista rezultatelor contestațiilor la Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale

Proces verbal din 10.11.2022

10 noiembrie 2022

Situaţia centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concursul de admitere în funcţia de notar public.

Anexa nr. 5 – LISTA REZULTATELOR CONCURSULUI DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE SI INDREPTARE EROARE MATERIALA ANEXATA

7 noiembrie 2022

Situația centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar (Anexa nr. 5)

ANUNT PRIVIND ORA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAR STAGIAR

3 noiembrie 2022

1 2 3 17

Webdesign by:

MediaSoftware