Evenimente si
Informatii

13456722
Titlul publicatiei Data publicarii

ANEXA 17- LISTA CUPRINZAND REZULTATELE CONTESTATIILOR

7 decembrie 2022

ANEXA 18 – LISTA CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR

Lista cuprinzând rezultatele concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

28 noiembrie 2022

ANUNȚ privind ora și locul desfășurării concursului de admitere în funcția de notar public

16 noiembrie 2022

Situația centralizata a candidaților care au primit aviz favorabil

Anexa 9 – Lista rezultatelor finale ale Concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

14 noiembrie 2022

Anexa 8 – Lista rezultatelor contestațiilor la Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale

Proces verbal din 10.11.2022

10 noiembrie 2022

Situaţia centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concursul de admitere în funcţia de notar public.

Anexa nr. 5 – LISTA REZULTATELOR CONCURSULUI DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE SI INDREPTARE EROARE MATERIALA ANEXATA

7 noiembrie 2022

1 3 4 5 6 7 22

Webdesign by:

MediaSoftware