Organizare

Presedintele Colegiului Director al Camerei are urmatoarele atributii in exercitarea carora emite, dupa caz, dispozitii:
 • a) reprezinta Camera in raporturile cu persoanele fizice si juridice;
 • b) aduce la indeplinire hotararile Colegiului director si rezolva lucrarile curente;
 • c) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al secretariatului Camerei, cu respectarea conditiilor de concurs sau interviu, dupa caz, organizat de Colegiul director, in limita organigramei si statului de functiuni, aprobate de Adunarea generala a Camerei;
 • d) prezinta in fiecare adunare generala rapoarte privind activitatea desfasurata de Colegiul director si face propuneri pentru imbunatatirea acesteia;
 • e) convoaca si conduce sedintele Adunarii generale si ale Colegiului director al Camerei;
 • f) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Camerei. Presedintele poate delega aceasta atributie vicepresedintelui;
 • g) comunica notarilor publici actele de interes general, adoptate sau emise de organele de conducere ale Uniunii, precum si cele adoptate de Adunarea generala, Colegiul director si dispozitiile proprii;
 • h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut.

Vasile Varga
Vicepresedintele U.N.N.P.R. si Reprezentantul C.N.P. Galati in Consiliul U.N.N.P.R.

Domnul Notar Public Vasile Varga a absolvit Facultatea de Drept Alexandru Ioan Cuza din Iasi in anul 1980. In perioada 1982-1986 si 1988-1990 a fost numit Notar Sef al Notariatul de Stat Faurei jud.Braila. Intre anii 1986-1988 a ocupat functia de Notar Principal la fostul Notariat de Stat Judeţean Braila, iar in perioada 1990-1995 ...

a desfasurat activitatea de Notar in cadrul aceluiasi notariat. In anul 1996, a fost numit Notar Public in Municipiul Braila, in baza ordinului ministrului justitiei. In perioada 1996-2015 a detinut functia de membru al consiliului Uniunii Notarilor Publici din Romania si membru al Biroului Executiv, iar din anul 2012, a fost ales Vicepreşedinte al Uniunii Notarilor Publici din Romania. Tot in anul 2012 a fost ales deputat in Parlamentul României, in circumscripţia electorala Braila, funcţie pe care o deţine si in present. Este membru al Comisiei juridice de disciplina si imunitati din Parlamentul Romaniei si totodata deţine si funcţia de Vicepresedinte al acestei comisii.

Liviu Ciuca
Presedintele C.N.P. Galati

Domnul Notar Public Liviu-Bogdan Ciucă a absolvit Facultatea de Drept din Galati in 1996. In 1998 a urmat studii post-universitare de Penal-criminologie si in 2006 a devenit doctor in stiinte juridice. Din 2015 si pana in prezent este Profesor Universitar Doctor la Facultatea de Drept a Universitatii „Dunărea de Jos” din Galaţi, titular al cursurilor de Mosteniri si Contracte.

Din anul 1999 este Notar Public si a facut specializari notariale in Canada, Spania, Franta, Italia, Grecia, Mexic, Belgia.

Nica Nicolae Ciprian
Vicepresedintele C.N.P. Galati

Domnul Notar Public Nica Nicolae Ciprian este Doctor in stiinte juridice si a absolvit Facultatea de Drept din Sibiu, Licență în Științe juridice.

In perioada 1990-1995 a detinut functia de Notar Sef al Notariatului de stat Panciu iar din 1995 pana in prezent este Notar Public in Panciu si Presedinte al Casei de Pensii a Notarilor Publici.

 1. PREŞEDINTELE Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici notar public 

BOGDAN LIVIU CIUCĂ

 

 1. VICEPREŞEDINTELEColegiului Director al Camerei Notarilor Publici notar public 

NICA NICOLAE CIPRIAN

 

III. MEMBRII Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici:

– notar public CONSTANTINESCU GINA,

– notar public MARINA CLAUDIU- CORNEL,

– notar public MITESCU MARIUS- IULIAN,

 – notar public VARGA VASILE CONSTANTIN,

– notar public FLOAREA URS,

 

 

 1. SUPLEANȚIIMEMBRILORCOLEGIULUI DIRECTOR AL CAMEREI NOTARILOR PUBLICI GALATI:

– notar public MANOLIU TIBERIU- CODRUT,

– notar public PANĂ COSMIN,

– notar public PETCU SIMONA CARMEN,

– notar public SCHIN GEORGE- CRISTIAN,

– notar public TĂNASE LUMINITA,

 

 1. Vicepresedinte UNNPR:

– notar public VARGA VASILE,

 

 1. REPREZENTANTUL Camerei Notarilor Publici Galati în Consiliul Uniunii:
 • notar public RUSTEM RENAN,

 

 

 

VII. REPREZENTANTUL Camerei Notarilor Publici Galati în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Notarilor Publici:

 • notar public HOGAS CRISTINEL- HORATIU,

 

 1. REPREZENTANTUL Camerei pentru funcția de cenzor al Uniunii:

 

 • notar public STRUNĂ CARMEN,

 

 

VII. MEMBRII Comisiei de Cenzori ai Camerei Notarilor Publici Galati

 

notar public IVAN BOGDAN CONSTANTIN;

– notar public MIHALACHE EMIL

     

    VIII. PRESEDINTELE CASEI DE PENSII A UNNPR:

 

 • notar public NICA NICOLAE CIPRIAN

 

 

 1. REPREZENTANTUL CAMEREI NOTARILOR PUBLICI GALATI IN CONSILIUL DE DISCIPLINA A UNNPR:

 

– notar public IANCU NICOLETA CRISTINELA

Adunarea generala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai.

In cazul in care numarul legal nu este intrunit, Colegiul Director, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua Adunare generala in termen de cel mult 7 zile.

Adunarea generala, convocata in conditiile alineatului precedent, isi va putea desfasura activitatea in prezenta a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai. Adunarea generala adopta hotarari cu votul majoritatii celor prezenti.

Adunarea generala a Camerei are urmatoarele atributii principale:

 • a) alege si revoca Colegiul director compus din presedinte, vicepresedinte si 3-5 membri si stabileste indemnizatiile acestora; Mandatul Colegiului director incepe la data alegerii sale si este de 3 ani;
 • b) alege si revoca reprezentantul Camerei si supleantul acestuia in Consiliul Uniunii;
 • Revocarea celor prevazuti la lit. a) si b) se va putea hotara, la cererea majoritatii membrilor Adunarii generale a Camerei, ori la propunerea membrilor Consiliului, pentru inactivitate, comportament necorespunzator in exercitarea functiei sau a calitatii de notar public, de natura sa aduca atingere intereselor Uniunii, Camerei sau a prestigiului institutiei notariale;
 • c) organizeaza alegerile pentru presedinte si vicepresedintii Consiliului Uniunii dintre reprezentantii Camerelor in Consiliul Uniunii, conform Regulamentului pentru alegeri;
 • d) alege reprezentantii Camerei conform normei de reprezentare la Congres;
 • e) alege si revoca membrii Comisiei de cenzori a Camerei si stabileste indemnizatia cenzorilor;
 • f) alege si revoca reprezentantii Camerei in Consiliul de disciplina al Uniunii;
 • g) propune Consiliului Uniunii numarul de birouri notariale si/sau de notari publici din circumscriptia fiecarei judecatorii din raza sa de activitate, precum si actualizarea acestora, cu prioritate in raport cu numarul notarilor stagiari, care au promovat examenul de notar public. La actualizare se vor avea in vedere numarul notarilor publici in exercitiu, cerintele locale, rezultate din intinderea teritoriului, numarul locuitorilor si volumul solicitarilor.
 • h) aproba bugetul anual si raportul Comisiei de cenzori si descarcarea de gestiune;
 • i) acorda, in cazuri justificate, sprijin financiar, la cererea notarului public, pentru situatia prevazuta la art. 11 lit. j);
 • j) analizeaza anual activitatea Colegiului director si a reprezentantului Camerei in Consiliul Uniunii;
 • k) stabileste organigrama secretariatului, schema de functii si de salarizare, precum si conditiile de angajare a personalului de specialitate si administrativ;
 • l) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament si de prezentul statut

Webdesign by:

MediaSoftware