Evenimente si
Informatii

123414
Titlul publicatiei Data publicarii

ANEXA NR. 1 Tematica cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat și concursul pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

23 septembrie 2021

ANUNT PRIVIND STABILIREA DATEI EXAMENULUI SAU CONCURSULUI PENTRU DOBÂNDIREA CALITAȚII DE NOTAR STAGIAR SI LISTA LOCURILOR PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURSUL DE ADMITERE IN ANUL 2021.

22 septembrie 2021

Anunț privind stabilirea datei concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică și Lista posturilor vacante destinate concursului de admitere în funcția de notar public.

Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat

20 septembrie 2021

Anexa nr.7A – Lista cu rezultatele contestațiilor la examen

Avizul favorabil al Ministerului Justiției nr. 16/57494/2017/16.09.2021 privind tematica si bibliografia pentru susținerea examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar pentru anul 2021.

17 septembrie 2021

Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 52/10.09.2021 privind tematica si bibliografia pentru susținerea examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, pentru anul 2021.

Lista locurilor vacante pentru concursul de schimbare de sedii

16 septembrie 2021

Anunț privind data desfășurării concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

Lista cuprinzând rezultatele examenului de definitivat, ORGANZIAT ÎN ZILELE DE 6 ȘI 8 SEPTEMBRIE 2021

13 septembrie 2021

1 2 3 4 14

Webdesign by:

MediaSoftware