Evenimente si
Informatii

123412
Titlul publicatiei Data publicarii

SITUATIA CENTRALIZATA A CANDIDATILOR ADMISI SAU RESPINSI LA INSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR, CARE SE VA ORGANIZA IN ZIUA DE 6 NOIEMBRIE 2020

20 octombrie 2020

ANEXA NR. 5 – LISTA REZULTATELOR EXAMENULUI DE DEFINITIVAT

15 octombrie 2020

PROCES – VERBAL DE AFISARE A LISTEI CUPRINZAND REZULTATELE EXAMENULUI DE DEFINITIVAT

Situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat din zilele de 6 și 8 octombrie 2020 au fost admise sau respinse

10 septembrie 2020

Anunțul privind stabilirea orei și a datei de desfășurare a examenului de definitivat, organizat în zilele de 6 și 8 octombrie 2020

Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs

14 august 2020

Lista locurilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2019, prevazute in Ordinul ministrului justitiei nr. 2873/C/11.07.2019

11 august 2020

Anunț privind examenul de definitivat pentru ocuparea posturilor de notar public destinate notarilor stagiari

Anunt privind exemenul/concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar.

7 august 2020

EXAMENUL/CONCURSUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR

10 iulie 2020

1 2 3 4 12

Webdesign by:

MediaSoftware