Serviciu de Apostila si
Supralegalizare

Începând cu data de 26 noiembrie 2010 Camerele Notarilor Publici au în competenţă procedura apostilării actelor notariale (prevazute la art. 1 alin. 2 lit. c din Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine adoptata la Haga la 5 octombrie 1961), precum si supralegalizarea.

Trecerea competenţei de apostilare a actelor notariale de la tribunale la Camerele Notarilor Publici survine ca urmare a prevederilor Legii nr. 202/2010, privind unele masuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial nr. 714/2010.

Astfel, de la data mentionata, în situaţia în care actul notarial care urmează a fi apostilat sau supralegalizat a fost întocmit la un birou notarial de pe raza judeţelor Galati, Braila sau Vrancea, competenţa revine Camerei Notarilor Publici din Galati si sediilor secundare ale acesteia.

Tribunalul va apostila în continuare documentele care emana de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emana de la Ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc, precum şi declaraţiile oficiale (cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de investire cu data certa şi legalizări de semnătura, depuse pe un act sub semnătura privată), iar Instituţia Prefectului va apostila documente administrative (certificate de naştere, căsătorie, deces, cazier judiciar, acte de studii, adeverinţe medicale, adeverinţe de calificare în diverse meserii, certificate de origine a mărfurilor, facturi comerciale).

Webdesign by:

MediaSoftware