Curtea de
Arbitraj

Descarcă Regulamentul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera Notarilor Publici Galaţi

ARBITRI:

 1. Nicolae Ciprian Nica (notar public);
 2. Andreea Corina Galca-Ifrim (notar public);
 3. Doina Mihaila (cadru didactic universitar, fost judecator);
 4. Hasmasan Eugen (avocat, arbitru);
 5. Luminita Bourceanu (registrator sef OCPI);
 6. Victor Iordachescu (registrator);
 7. Dumitru Cornelia (avocat);
 8. Valentin Narcis Maftei (avocat);
 9. Jana Maftei (cadru didactic universitar);
 10. Cristina Mihaila (avocat);
 11. Stefania Mirica (avocat, cadru didactic universitar);
 12. Schin George-Cristian (notar public).

ACTIVITATEA CURTILOR DE ARBITRAJ

este reglementata de Legea 36/1995 a Notarilor Publici si a Activitatii Notariale.
Potrivit Art. 48 din legea mentionata:
(1) Pe langa Camere se pot constitui si pot funcţiona curti de arbitraj.
(2) Curtea de arbitraj este o instituţie permanentă de arbitraj, neguvernamentala, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, care functioneaza pe langa Camera Notarilor Publici si care isi desfăsoara activitatea in conditiile legii.
(3) Regulamentul de organizare si functionare a Curtii de arbitraj, precum si organele de conducere ale acesteia se aprobă de Camere, pe baza regulamentului ­cadru aprobat de Consiliul Uniunii.
(4) Activitatea curţilor de arbitraj de pe langa Camere se desfăşoară conform prevederilor Codului de procedura civila, republicat, cu modificarile si completările ulterioare, Regulamentului de organizare si functionare si Regulilor de procedură arbitrala stabilite de catre Camere in baza regulamentului­cadru aprobat de Consiliul Uniunii.
(5) Normele cu privire la onorariile arbitrilor si la taxele arbitrate se aproba de catre
Colegiul director al Camerei.
(6) Taxele arbitrale vor fi folosite in scopul sustinerii cheltuielilor legate de soluţionarea
litigiilor, plata cheltuielilor de secretariat, onorariile arbitrilor si documentarea acestora, precum si orice cheltuiala necesară funcţionarii Curţii de arbitraj.
(7) Curtea de arbitraj poate solutiona numai litigii izvorate din actele si procedurile notariale.
(8) Dispozitiile alin. (1)­(7) se completeaza cu dispozitiile referitoare la arbitrajul institutionalizat din Codul de procedura civila, republicat, cu modificările si completarile ulterioare.

Webdesign by:

MediaSoftware