PAGINA – Serviciul de arhiva

PROCEDURA DE LUCRU CU PUBLICUL

ELIBERAREA CERTIFICATELOR CARE ATESTA
INCEPEREA/NEINCEPEREA PROCEDURII SUCCESORALE 

Persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat pot obtine, contra cost, relatii cu privire la
inceperea/neinceperea procedurii succesorale a defunctilor care au avut ultimul domiciliu in raza de competenta a Camerei Notarilor Publici Galati, in baza unei cereri adresata Camerei.
Cererea depusa se va inregistra intr­un registru de corespondenta, ordinea primirii acestora reprezentand ordinea solutionarii.
Operatorul serviciului de evidenta a procedurilor succesorale primind cererea, procedeaza la verificarea in baza de date aferenta perioadei scurse de la data decesului pana la data efectuarii verificarii.
In urma verificarilor efectuate, operatorul emite un certificat prin care atestă rezultatul cercetarilor.
Certificatul prevazut va purta stampila Camerei si semnatura operatorului care a efectuat verificarea, acesta avand raspunderea informatiilor furnizate.
Cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului precum si persoanele scutite de plata acestei taxe, se stabilesc de Colegiul Director al Camerei Galati prin decizie dată in acest sens.


ELIBERAREA COPIILOR CONFORME CU ORIGINALUL

DE PE CERTIFICATELE DE
MOSTENITOR AFLATE IN ARHIVA CAMEREI 

La cererea succesorilor defunctului, reprezentansilor acestora precum si celor care justifica un drept sau un interes legitim, Camera Notarilor Publici Galati eliberează, contra cost, copii conforme cu originalul de pe certificatele de mostenitor aflate in arhiva Camerei.
Cererile sunt inregistrate într­un registru tinut de serviciul de arhiva si relatii cu publicul din cadrul Camerei, registru care va cuprinde, în mod obligatoriu, urmatoarele date:
1. numarul si data înregistrarii cererii
2. numele si prenumele solicitantului
3. numărul copiilor certificate eliberate
4. taxa aferenta si bonul fiscal care atestă incasarea ei;
5. alte date

In baza cererii petentului, inregistrată in registrul special, operatorul serviciului de arhiva si relatii cu publicul procedeaza la verificarea, identificarea si printarea certificatului de mostenitor indicat.
Copiile de pe certificatele de mostenitor sunt certificate ca fiind conforme cu originalul aflat in arhiva, prin aplicarea stampilei de certificare si semnătura angajatului Camerei care are această atributie.
Certificarea efectuată va cuprinde, in mod obligatoriu, cuantumul taxei percepute şi numărul bonului fiscal cu care s­a achitat aceasta.
Cuantumul taxei pentru eliberarea copiilor certificate precum si persoanele scutite de plata acestei taxe, se stabilesc de Colegiul Director al Camerei Galati prin decizie dată în acest sens.

Articolul a fost publicat in data de 1 ianuarie 2019.

Inapoi la lista

Webdesign by:

MediaSoftware