PAGINA CE SE INTAMPLA CU TAXELE NOTARIALE – Taxele Notariale

”Taxele notariale”, variază în funcție de felul actului notarial și complexitatea acestuia. ”Taxele notariale” reprezinta suma totala pe care clientul o plateste la un birou notarial, aceasta fiind compusă din onorariul notarului și taxe/impozite datorate statului de către client.

Onorariul notarului este stabilit prin ordin al ministrului justiției (O.M.J. nr. 46/C/2011). Conform acestuia, sunt acte care se taxeaza cu onorariu fix și acte care se taxeaza cu onorariu gradual și procentual la valoarea determinată sau determinabilă a obiectului lor.

Pe lângă onorariul notarului și TVA-ul aferent acestuia, la biroul notarial se achită și alte diverse taxe:

Notarul are obligația să vireze taxele încasate în numele statului, către buget, de regulă, până la data de 25 ale lunii următoare celei în care au fost încasate. Această obligație este prevăzută atât de Codul fiscal (Legea nr.227/2015) cât și de Legea nr.7/1996 (Legea cadastrului și a publicității imobiliare).

În concluzie, pentru consultații, declarații, procuri, copii legalizate, legalizari de semnatura, dari de dată certă, diverse acte/contracte considerate ”fără valoare” onorariul notarului este fix, conform OMJ 46/C/2011. Pentru contracte de vânzare imobiliară și mobiliară, cesiune, schimb, împrumut, ipotecă, etc și pentru succesiuni, onorariul se calculează gradual, în procente, conform baremelor și formulelor reglementate de OMJ 46/C/2011.

Articolul a fost publicat in data de 30 decembrie 2018.

Inapoi la lista

Webdesign by:

MediaSoftware