Lista unităţilor sanitare si a cabinetelor psihologice acreditate, cu care Camerele au încheiat protocoale de colaborare până la data de 18.07.2017

Camera Notarilor Publici
Doamnei/Domnului preşedinte al Colegiului Director

Stimată doamnă/Stimate domnule preşedinte,

Având in vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea şi desfâşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1494/C/2014, în conformitate cu care: Pentru obţinerea certificatului medlcal şi a avizului psihologic prevăzute la alin. (1) lit. f), candidatul are obligaţia de a se prezenta la unitătile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate, potrivit legii, cu care Uniunea sau, după caz, Camerele au incheiat protocoale de colaborare, sub sanctiunea respingerii cererii de înscriere. (..) Detalii cu privire la unităţile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate se pun la disponţia candidatilor de către Uniune sau, după caz, de către Camere, prin publicare pe paginile de internet ale acestora şi a INR, înaintăm alăturat lista unităţilor sanitare si a cabinetelor psihologice acreditate, cu care Camerele au încheiat protocoale de colaborare până la data de 18.07.2017.

 

Click aici pentru a descarca documentul.

Articolul a fost publicat in data de 18 iulie 2017.

Inapoi la lista

Webdesign by:

MediaSoftware