Evenimente si
Informatii

1192021
Titlul publicatiei Data publicarii

PROCEDURA DOBANDIRII CALITATII DE NOTAR STAGIAR

1 iunie 2015

DEPUNEREA DOSARELOR CANDIDATILOR LA CONCURSUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR

1 ianuarie 2015

DATA, ORA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE DEFINITIVAT PENTRU NOTARII STAGIARI

24 noiembrie 2014

Tematica şi bibliografia cu caracter practic pentru examenul de definitivat şi concursul pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

30 mai 2014

REGULAMENT din 6 august 2013 privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

6 august 2013

Pozitia Consiliului Uniunii Notarilor Publici din Romania fata de Apelul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania catre Guvernul Romaniei

19 iulie 2013

A P E L U L Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România privind necesitatea asigurării garanțiilor efective ale dreptului de acces la instanță prin reglementările adoptate în materia taxelor judiciare de timbru

29 iunie 2013

1 19 20 21

Webdesign by:

MediaSoftware