Categorie: Uncategorized

Lista posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii

Descarca documentul cu un click aici.


Anunț privind data desfășurării concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

Descarca documentul cu un click aici.


Situatia centralizata a notarilor stagiari ale caror cereri de inscriere la examenul de definitivat din zilele de 17 si 19 octombrie 2023 au fost admise.

Descarca documentul pdf cu un click aici.


Lista actualizată a unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare în vederea eliberării certificatelor medicale și a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs

Deschide documentul cu un click aici.


Lista locurilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2022

Descarca documentul cu un click aici.


ANUNȚ PRIVIND TAXA ȘI PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT, ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 17 ȘI 19 OCTOMBRIE 2023

Descarca documentul cu un click aici.


Anunțul privind stabilirea datei examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar

Descarca documentul cu un click aici.


Lista locurilor pentru care se organizează concursul de admitere în anul 2023

Descarca documentul cu un click aici.


Hotararea Consiliului UNNPR nr 18/25.04.2023 privind mentinerea pentru anul 2023 a tematicii si a bibliografiei pentru examenul sau concursul de dobandire a calitatii de notar stagiar, precum si avizul Ministeruui Justitiei prin care acesta si-a exprimat avizul in legatura cu mentinerea tematicii si a bibliografiei sus mentionate.

Click aici pentru a deschide/descarca documentul pdf.


Anexa nr. 9 Lista cu rezultatele finale ale concursului de admitere în funcția de notar public

Descarca documentul cu un simplu click aici.


1 2 3 12

Webdesign by:

MediaSoftware