Evenimente si
Informatii

12317
Titlul publicatiei Data publicarii

SITUATIA CENTRALIZATA A NOTARILOR PUBLICI CARE S-AU INSCRIS LA CONCURSUL DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE

11 octombrie 2019

PROCES VERBAL CU OCAZIA EXPIRARII TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CATRE CANDIDATII LA CONCURSUL DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE

SITUAȚIA CENTRALIZATA A CANDIDAȚILOR CARE AU PRIMIT AVIZ FAVORABIL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 29 ȘI 31 OCTOMBRIE 2019.

Anexa nr. 18 – Lista cu rezultatele finale ale concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 2 octombrie 2019.

Anunțul privind ora și locul desfășurării concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, organizat în ziua de 30 octombrie 2019.

10 octombrie 2019

Anunțul privind stabilirea orei și a datei de desfășurare a concursului de admitere în funcția de notar public, organizat în zilele de 29 și 31 octombrie 2019.

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 29 ȘI 31 OCTOMBRIE 2019

8 octombrie 2019

ANEXA NR. 13 – LISTA CUPRINZÂND REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR, ORGANIZAT ÎN ZIUA DE 2 OCTOMBRIE 2019

7 octombrie 2019

INR Anexele nr. 6 si 7 – Situația soluționării contestațiilor formulate de către candidații respinși la înscrierea la examen sau concurs; Situația centralizată finală a candidaților care au fost declarați admiși

19 septembrie 2019

Anunt privind stabilirea orei și a locului de desfășurare a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 2 octombrie 2019.

13 septembrie 2019

1 2 3 17

Webdesign by:

MediaSoftware