Evenimente si
Informatii

12317
Titlul publicatiei Data publicarii

LISTA CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC ( ANEXA NR. 9)

15 noiembrie 2019

LISTA CU REZULTATELE CONTESTATIILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAT PUBLIC ( ANEXA NR. 7A)

ANEXA NR. 9 – LISTA REZULTATELOR FINALE ALE CONCURSULUI DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE, ORGANIZAT IN ZIUA DE 30 OCTOMBRIE 2019

11 noiembrie 2019

Proces-verbal privind Lista cuprinzand rezultatele concursului de admitere in functia de Notar Public

6 noiembrie 2019

    Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 57/17.10.2019, privind validarea rezultatelor concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat de Institutul Notarial Român în ziua de 2 octombrie 2019.

22 octombrie 2019

SITUATIA CENTRALIZATA A NOTARILOR PUBLICI CARE S-AU INSCRIS LA CONCURSUL DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE

11 octombrie 2019

PROCES VERBAL CU OCAZIA EXPIRARII TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CATRE CANDIDATII LA CONCURSUL DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE

SITUAȚIA CENTRALIZATA A CANDIDAȚILOR CARE AU PRIMIT AVIZ FAVORABIL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 29 ȘI 31 OCTOMBRIE 2019.

Anexa nr. 18 – Lista cu rezultatele finale ale concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, organizat în ziua de 2 octombrie 2019.

Anunțul privind ora și locul desfășurării concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, organizat în ziua de 30 octombrie 2019.

10 octombrie 2019

1 2 3 17

Webdesign by:

MediaSoftware