Evenimente si
Informatii

1234514
Titlul publicatiei Data publicarii

PROCES- VERBAL încheiat astăzi 14.09.2018, ora 16.00 cu ocazia expirării termenului de depunere a dosarelor de către candidații la concursul de admitere în funcția de notar public destinat persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică

14 septembrie 2018

Procesul verbal și situația centralizată a notarilor publici ale căror cereri de înscriere la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale au fost admise sau respinse.

10 septembrie 2018

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE DIN DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2018

7 septembrie 2018

PROCES VERBAL CU OCAZIA EXPIRARII TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR LA CONCURSUL DE SCHIMBARE SEDII

ANUNȚ PRIVIND ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE SCHIMBARE A SEDIILOR

4 septembrie 2018

Situația Centralizata Finala a candidaților care au fost declarați admiși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calitații de notar stagiar

3 septembrie 2018

Situația centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar

28 august 2018

Anunțul: privind stabilirea datei și a locului de desfășurare a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar organizat în data de 12 septembrie 2018

23 august 2018

PROCES- VERBAL încheiat astăzi 17.08.2018, ora 16.00 cu ocazia expirării termenului de depunere a dosarelor de către candidații la Concursul/examenul pentru dobândirea calității de notar stagiar

17 august 2018

ANUNT: Referitor la termenul limita pentru înscrierea la examenul sau concursul pentru dobândirea calitații de notar stagiar

9 august 2018

1 2 3 4 5 14

Webdesign by:

MediaSoftware