Evenimente si
Informatii

1234515
Titlul publicatiei Data publicarii

Lista rezultatelor finale ale concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale. Anexa candidaților declarați admiși, potrivit opțiunii exprimate în cererea de înscriere la concurs, în ordinea medilor obținute și în limita posturilor prevăzute în ordinul ministrului justiției de actualizare a posturilor destinate schimbărilor de sedii.

10 octombrie 2018

PROCES – VERBAL ȘI ANEXA NR.5 – LISTA REZULTATELOR CONCURSULUI DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE

1 octombrie 2018

ANUNȚ: privind stabilirea datei și a locului de desfășurare a examenului de definitivat pentru notarii stagiari organizat în zilele de 16 și 18 octombrie 2018

25 septembrie 2018

ANUNȚ: privind stabilirea datei și a locului de desfășurare a concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică, organizat în zilele de 17 și 19 octombrie 2018

SITUAȚIA CENTRALIZATA FINALĂ A CANDIDAȚILOR CARE AU PRIMIT AVIZ FAVORABIL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC

SITUAȚIA CENTRALIZATA A CANDIDAȚILOR CARE AU PRIMIT AVIZ FAVORABIL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT

PROCES – VERBAL CU OCAZIA EXPIRĂRII TERMENULUI DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR FORMULATE DE CANDIDAȚII LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC

21 septembrie 2018

Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar organizat în ziua de 12 septembrie 2018

PROCES – VERBAL ȘI SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A NOTARILOR STAGIARI ALE CĂROR CERERI DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT AU FOST ADMISE SAU RESPINSE

19 septembrie 2018

PROCES – VERBAL ȘI SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A CANDIDAȚILOR ALE CĂROR CERERI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC AU FOST ADMISE SAU RESPINSE

1 2 3 4 5 15

Webdesign by:

MediaSoftware