Evenimente si
Informatii

1234514
Titlul publicatiei Data publicarii

PROCES – VERBAL CU OCAZIA EXPIRĂRII TERMENULUI DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR FORMULATE DE CANDIDAȚII LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC

21 septembrie 2018

Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar organizat în ziua de 12 septembrie 2018

PROCES – VERBAL ȘI SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A NOTARILOR STAGIARI ALE CĂROR CERERI DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT AU FOST ADMISE SAU RESPINSE

19 septembrie 2018

PROCES – VERBAL ȘI SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A CANDIDAȚILOR ALE CĂROR CERERI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC AU FOST ADMISE SAU RESPINSE

PROCES – VERBAL SI LISTA CUPRINZAND REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR

17 septembrie 2018

PROCES- VERBAL încheiat astăzi 14.09.2018, ora 16.00 cu ocazia expirării termenului de depunere a dosarelor de către candidații la concursul de admitere în funcția de notar public destinat persoanelor care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică

14 septembrie 2018

Procesul verbal și situația centralizată a notarilor publici ale căror cereri de înscriere la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale au fost admise sau respinse.

10 septembrie 2018

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE DIN DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2018

7 septembrie 2018

PROCES VERBAL CU OCAZIA EXPIRARII TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR LA CONCURSUL DE SCHIMBARE SEDII

ANUNȚ PRIVIND ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE SCHIMBARE A SEDIILOR

4 septembrie 2018

1 2 3 4 5 14

Webdesign by:

MediaSoftware