Evenimente si
Informatii

1234514
Titlul publicatiei Data publicarii

PROCES VERBAL CU OCAZIA EXPIRARII TERMENULUI DE DEPUNERE A DOSARELOR LA CONCURSUL DE SCHIMBARE SEDII

7 septembrie 2018

ANUNȚ PRIVIND ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE SCHIMBARE A SEDIILOR

4 septembrie 2018

Situația Centralizata Finala a candidaților care au fost declarați admiși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calitații de notar stagiar

3 septembrie 2018

Situația centralizată a candidaților admiși sau respinși la înscrierea la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar

28 august 2018

Anunțul: privind stabilirea datei și a locului de desfășurare a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar organizat în data de 12 septembrie 2018

23 august 2018

PROCES- VERBAL încheiat astăzi 17.08.2018, ora 16.00 cu ocazia expirării termenului de depunere a dosarelor de către candidații la Concursul/examenul pentru dobândirea calității de notar stagiar

17 august 2018

ANUNT: Referitor la termenul limita pentru înscrierea la examenul sau concursul pentru dobândirea calitații de notar stagiar

9 august 2018

Concurs de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridica.

12 iulie 2018

Lista posturilor de notar public pentru care se organizează examen de definitivat, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 1941/C/23.05.2018.

11 iulie 2018

Precizare: Camera Notarilor Publici Galati a incheiat protocol de colaborare pentru obtinerea certificatului medical si a avizului psihologic

1 2 3 4 5 14
Telefoane:

0236 470 205 / 0236 470 805

Adresa:

Galati, Strada Eroilor nr. 19, jud.Galati

Webdesign by:

MediaSoftware