Evenimente si
Informatii

123415
Titlul publicatiei Data publicarii

Proces verbal de afisare a listei cuprinzand rezultatele examenului de definitivat

10 aprilie 2019

Anunțul privind stabilirea orei și a datei de desfășurare a examenului de definitivat organizat în zilele de 2 și 4 aprilie 2019

7 martie 2019

Situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat din zilele de 2 și 4 aprilie 2019 au fost admise

6 martie 2019

Anunț privind organizarea examenului de definitivat organizat în zilele de 02 și 04 aprilie 2019 și lista locurilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pe anul 2018

29 ianuarie 2019

LISTA CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAR PUBLIC

7 noiembrie 2018

Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat (Anexa nr. 9)

6 noiembrie 2018

PROCES VERBAL CU OCAZIA EXPIRĂRII TERMENULUI DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR FORMULATE DE CANDIDAȚII LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC

1 noiembrie 2018

Lista cuprinzând rezultatele concursului de admitere în functia de notar public

26 octombrie 2018

PROCES- VERBAL DE AFISARE A LISTEI CUPRINZAND REZULTATELE EXAMENULUI DE DEFINITIVAT

25 octombrie 2018

Hotararea Consiliului Uniunii nr.105/11.10.2018 privind validarea rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

15 octombrie 2018

1 2 3 4 15

Webdesign by:

MediaSoftware