Evenimente si
Informatii

123414
Titlul publicatiei Data publicarii

PROCES VERBAL CU OCAZIA EXPIRĂRII TERMENULUI DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR FORMULATE DE CANDIDAȚII LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC

1 noiembrie 2018

Lista cuprinzând rezultatele concursului de admitere în functia de notar public

26 octombrie 2018

PROCES- VERBAL DE AFISARE A LISTEI CUPRINZAND REZULTATELE EXAMENULUI DE DEFINITIVAT

25 octombrie 2018

Hotararea Consiliului Uniunii nr.105/11.10.2018 privind validarea rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

15 octombrie 2018

Lista rezultatelor finale ale concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale. Anexa candidaților declarați admiși, potrivit opțiunii exprimate în cererea de înscriere la concurs, în ordinea medilor obținute și în limita posturilor prevăzute în ordinul ministrului justiției de actualizare a posturilor destinate schimbărilor de sedii.

10 octombrie 2018

PROCES – VERBAL ȘI ANEXA NR.5 – LISTA REZULTATELOR CONCURSULUI DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE

1 octombrie 2018

ANUNȚ: privind stabilirea datei și a locului de desfășurare a examenului de definitivat pentru notarii stagiari organizat în zilele de 16 și 18 octombrie 2018

25 septembrie 2018

ANUNȚ: privind stabilirea datei și a locului de desfășurare a concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au exercitat cel puțin 6 ani funcții de specialitate juridică, organizat în zilele de 17 și 19 octombrie 2018

SITUAȚIA CENTRALIZATA FINALĂ A CANDIDAȚILOR CARE AU PRIMIT AVIZ FAVORABIL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC

SITUAȚIA CENTRALIZATA A CANDIDAȚILOR CARE AU PRIMIT AVIZ FAVORABIL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT

1 2 3 4 14

Webdesign by:

MediaSoftware