Timpul pentru Mobila de lux
Important
Curtea de Arbitraj Notarial
Serviciu de apostila si supralegalizare
Serviciul de arhiva
Notari Publici Galati
Notari Publici Braila
Notari Publici Vrancea
Traducatori
Legislatie
 

Special

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Adresa: Str. George Cosbuc, Nr.1C, Galati

TELEFON: 0236470205;
0236470805.

E-mail: cnpgalati@yahoo.com
 


Camera Notarilor Publici - Galati

 

Bun venit pe pagina Camerei Notarilor Publici Galati

 

Camera Notarilor Publici Galati este o structura profesionala ce reprezinta notarii publici din judetele Galati, Braila si Vrancea, din circumscriptia Curtii de Apel Galati.

 

Misiunea Camerei Notarilor Publici Galati

- Reprezentarea notarilor publici din judetele arondate Camerei;

- Coordonarea si organizarea in conditiile legii a activitatii notariale;

- Organizarea pregatirii profesionale continue pentru notarii publici;

- Pregatirea profesionala si verificarea cunostiintelor notarilor publici stagiari;

- Organizarea controlului profesional.

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR DIN 24 - 27 OCT.2016, TRANSMISE  SPRE VALIDARE  LA CONSILIUL UNNPR

 SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR FORMULATE LA REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR DIN PERIOADA 24 - 27 OCTOMBRIE 2016

PROCES - VERBAL incheiat astazi 04.11.2016 cu ocazia expirarii termenului de depunere a contestatiilor de catre candidatii Concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar


 

 

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR - SESIUNEA OCTOMBRIE 2016

 

PROCES VERBAL incheiat astazi 28.10.2016 cu ocazia expirarii termenului de depunere a contestatiilor de catre candidatii Concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar - sesiunea octombrie 2016


BAREMUL DE NOTARE DE LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR  DIN 27 OCT. 2016

TERMENUL DE DEPUNERE A CONTESTATIILOR LA BAREMUL DE NOTARE   DE LA PROBA SCRISA DIN 27OCT. 2016

PRECIZARI CU PRIVIRE LA PROBA SCRISA  DIN 27 OCTOMBRIE 2016 A CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR


LISTA CANDIDATILOR ADMISI SA PARTICIPE LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR DIN 27 OCTOMBRIE 2016


 REZULTATELE DE LA  PROBA ORALA A CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR - 24 OCTOMBRIE 2016

CANDIDATII INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR / PROBA ORALA 24 OCTOMBRIE 2016

CONDITII DE DESFASURARE A EXAMENULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR DIN 24 - 27 OCTOMBRIE 2016

MONITORIZAREA AUDIO-VIDEO A EXAMENULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR DIN 24 - 27 OCTOMBRIE 2016

LOCUL DE DESFASURARE A EXAMENULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR DIN 24-27 OCT. 2016

 

 

25 octombrie 2016 - ZIUA PORTILOR DESCHISE EUROPENE

 

SITUATIA CENTRALIZATA A CANDIDATILOR ALE CAROR CERERI DE INSCRIERE LA CONCURS AU FOST ADMISE/ PROCESUL VERBAL NR. 2229/6.10.2016


EXAMENUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR                24 - 27 OCTOMBRIE 2016

Examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar se organizează, după cum urmează:
    - Începând cu data de 24 octombrie 2016 – proba orală
    - 27 octombrie 2016 – proba scrisă

Locuri destinate examenului sau concursului de dobândire a calității de notar stagiar pentru anul 2016

Acte completare dosar personal pentru înscriere.

Cerere-tip de înscriere.

Contract de pregatire I.N.R.

PROCEDURA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE NOTAR STAGIAR

           Pentru a participa la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, a Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi şi a  Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.

          Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Galati organizează Examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, anual, în zile lucrătoare.

          Tematica şi bibliografia de examen sau concurs se aprobă de către Consiliul Uniunii şi se publică pe site-ul Uniunii până cel târziu la data de 1 iunie a fiecărui an calendaristic.

          Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar constă într-o probă orală (din domeniul legislaţiei notariale) şi o probă scrisă cu caracter teoretic, de tip grilă (din domeniul dreptului civil), conform tematicii şi bibliografiei afişate. Durata în care fiecare candidat trebuie să formuleze răspunsurile la întrebări pentru proba orală, este maximum 15 minute, în funcţie de dificultatea întrebărilor şi complexitatea răspunsului, iar durata probei scrise va fi de 3 ore. Media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de nota 7,00 la fiecare probă. Admiterea candidaţilor se va face în ordinea mediilor obţinute şi în limita locurilor vacante existente.

          Datele desfăşurării celor 2 probe a examenului sau concursului sunt stabilite cu cel puţin 45 de zile înainte, de către preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, iar locul şi ora sunt stabilite de către preşedintele Colegiului director.

          Cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului candidaţii depun la Cameră dosarul personal.

Taxa de participare la concurs este de 4500 lei si se poate plati la Caseria Camerei Notarilor Publici Galati.

         După promovarea examenului sau concursului, notarul stagiar va încheia contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român, care va cuprinde perioada legală de desfăşurare a stagiului, condiţiile de desfăşurare a acestuia, cuantumul şi modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire.

         După încheierea contractului de pregătire, notarul stagiar are obligaţia să urmeaze timp de 2 ani cursurile de pregătire teoretică şi practică.

         Pregătirea teoretică se desfăşoară prin frecventarea cursurilor organizate de Institutul Notarial Român, iar pregătirea practică se desfăşoară în cadrul unui birou notarial, desemnat de către Colegiul Director.

         După finalizarea perioadei de stagiu, Institutul Notarial Român eliberează notarului stagiar un certificat de absolvire care confirmă efectuarea stagiului şi îi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat. BAREMUL DE NOTARE A PROBEI SCRISE A CONCURSULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR /27 OCT. 2016

ANUNT - Cursuri de formare pentru viitori angajati in cadrul birourilor notariale Concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar - Sesiunea septembrie 2016. Numarul total de  locuri destinate concursului.        Dispozitia nr. 60/18.06.2016. a Presedintelui U.N.N.P.R.  Hotararea nr. 35/24.06.2016 a Consiliului Uniunii

 

Notarii publici din România au donat 100.000 lei pentru readucerea în patrimoniul național a operei de artă „Cumințenia pământului”

 

CURS I.N.R. DE PREGATIRE PROFESIONALA A PERSOANELOR CARE INTENTIONEAZA SA SE ANGAJEZE IN CADRUL BIROURILOR NOTARIALE

Anunt important

Incepand cu data de 11.07.2016,  Camera Notarilor Publici  Galati va functiona  in noul sediu din Galati, strada Eroilor nr. 19

 

HOTARAREA  UNNPR 27/26.05.2016  CU PRIVIRE LA STABILIREA TEMATICII SI BIBLIOGRAFIEI  PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT SI CONCURSUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE NOTAR PUBLIC A  PERSOANELOR CARE AU CEL PUTIN 6 ANI VECHIME IN FUNCTII DE SPECIALITATE JURIDICA

 

ADRESA MINISTERULUI JUSTITIEI CU PRIVIRE LA STABILIREA TEMATICII SI BIBLIOGRAFIEI  PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT SI CONCURSUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE NOTAR PUBLIC A  PERSOANELOR CARE AU CEL PUTIN 6 ANI VECHIME IN FUNCTII DE SPECIALITATE JURIDICA

 

ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA UNNPR  NR. 27/ 26.05.2016 CU PRIVIRE LA TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CU CARACTER TEORETIC PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT SI CONCURSUL PENTRU OCUPAREA LOCURILOR VACANTE DE NOTAR PUBLIC


ANEXA NR. 2 LA HOTARAREA UNNPR  NR. 27/ 26.05.2016 CU PRIVIRE LA TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CU CARACTER PRACTIC  PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT SI CONCURSUL PENTRU OCUPAREA LOCURILOR VACANTE DE NOTAR PUBLIC


CURSURI I.N.R. DE PREGATIRE PENTRU ADMITEREA IN PROFESIA DE NOTAR PUBLIC

  Rezultatul contestatiilor depuse de catre candidatii la examenul de definitivat pentru functia de notar public

Proces-verbal incheiat astazi 29.02.2016 cu ocazia expirarii termenului de depunere a contestatiilor fomulate de candidatii la examenul de definitivat in functia de notar public

Proces - verbal incheiat azi 26.02.2016 cu ocazia expirarii termenului de depunere a contestatiilor formulate de candidatii la concursul de admitere in functia de notar public

Rezultatele examenului de definitivat din 16 si 18 februarie 2016

Lista cuprinzand rezultatele Concursului de admitere in functia de notar public din zilele de 17 si 19 februarie 2016

Situatia centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la concursul de admitere in functia de notar public din zilele  de  17 si 19 februarie 2016


Hotarare a Comisiei pentru  solutionarea contestatiilor formulate de candidatii respinsi la  inscrierea la Concursul de  admitere in functia de notar public  din zilele de 17 si 19 februarie 2016


Situaţia centralizată a candidatilor ale căror cereri de înscriere la Concursul de admitere în funcţia de notar public din zilele de 17 şi 19 februarie au fost admise sau respinse

Situaţia centralizată a candidaţilor din cadrul Camerei Notarilor Publici Galaţi care au primit aviz favorabil de înscriere la Examenul de definitivat din zilele de 16 şi 18 februarie 2016 

Ora si locul de desfăsurare a examenului de definitivat pentru notarii stagiari

Ora si locul de desfăsurare a concursului de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani într-o funcţie de specialitate juridică

Situația  centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de  înscriere la Examenul de definitivat din zilele de 16 și 18 februarie 2016 au fost admise sau respinse 

Proces-verbal incheiat la expirarea termenului de depunere a dosarelor la Concursul pentru persoanele cu minim 6 ani in functii de specialitate juridica

 Concursul de schimbare a sediilor  birourilor notariale

Concurs de admitere in functia de notar public, pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica

 

NOUTATI/ EXAMEN DEFINITIVAT - 16 SI 18 FEBRUARIE 2016  -  citeste in pagina "Evenimente si informatii"

 

 

  

Proiectul Codului Deontologic al Notarilor din Romania

 

 


 

                      PROCEDURA DOBANDIRII CALITATII DE NOTAR STAGIAR

Pentru a participa la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, a Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi şi a Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calitatii de notar stagiar.

Colegiul director al Camerei Notarilor Publici Galati organizează examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, anual, în zile lucrătoare.
           Tematica şi bibliografia de examen sau concurs se aprobă de către Consiliul Uniunii şi se publică pe site-ul Uniunii până cel târziu la data de 1 iunie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul 2013, tematica şi bibliografia a fost aprobată prin Hotărârea nr. 188/2013, şi a fost afişată atât pe site-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, cât şi pe site-ul Camerei Notarilor Publici Galati.

Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar constă într-o probă orală (din domeniul legislaţiei notariale) şi o probă scrisă cu caracter teoretic, de tip grilă (din domeniul dreptului civil), conform tematicii şi bibliografiei afişate. Durata în care fiecare candidat trebuie să formuleze răspunsurile la întrebări pentru proba orală, este maximum 15 minute, în funcţie de dificultatea întrebărilor şi complexitatea răspunsului, iar durata probei scrise va fi de 3 ore.

 Media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de nota 7,00 la fiecare probă. Admiterea candidaţilor se va face în ordinea mediilor obţinute şi în limita locurilor vacante existente.

Pentru anul 2013 s-a stabilit un număr de 4 locuri de notari stagiari.
Datele desfăşurării celor 2 probe a examenului sau concursului sunt stabilite cu cel puţin 45 de zile înainte, de către preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, iar locul şi ora sunt stabilite de către preşedintele Colegiului director.

Cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului sau concursului candidaţii depun la Cameră dosarul personal. Actele necesare pentru dosarul personal sunt afişate pe site-ul Camerei Notarilor Publici Galati

După promovarea examenului sau concursului, notarul stagiar va încheia contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român, care va cuprinde perioada legală de desfăşurare a stagiului, condiţiile de desfăşurare a acestuia, cuantumul şi modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire.
După încheierea contractului de pregătire, notarul stagiar are obligaţia să urmeaze timp de 2 ani cursurile de pregătire teoretică şi practică. 
           Pregătirea teoretică se desfăşoară prin frecventarea cursurilor organizate de Institutul Notarial Român, iar pregătirea practică se desfăşoară în cadrul unui birou notarial, desemnat de către Colegiul director.

După finalizarea perioadei de stagiu, Institutul Notarial Român eliberează notarului stagiar un certificat de absolvire care confirmă efectuarea stagiului şi îi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat.

cnpgalati.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv
[ Acasa ] [ Organizare ] [ Evenimente si informatii ] [ Galerie foto ] [ Media ] [ Link-uri utile ] [ Contact ]