Timpul pentru Mobila de lux
Important
Curtea de Arbitraj Notarial
Serviciu de apostila si supralegalizare
Serviciul de arhiva
Notari Publici Galati
Notari Publici Braila
Notari Publici Vrancea
Traducatori
Legislatie
 

Special

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Adresa: Str. George Cosbuc, Nr.1C, Galati

TELEFON: 0236470205;
0236470805.

E-mail: cnpgalati@yahoo.com
 


Camera Notarilor Publici - Galati

 

Bun venit pe pagina Camerei Notarilor Publici Galati

 

Camera Notarilor Publici Galati este o structura profesionala ce reprezinta notarii publici din judetele Galati, Braila si Vrancea, din circumscriptia Curtii de Apel Galati.

 

Misiunea Camerei Notarilor Publici Galati

- Reprezentarea notarilor publici din judetele arondate Camerei;

- Coordonarea si organizarea in conditiile legii a activitatii notariale;

- Organizarea pregatirii profesionale continue pentru notarii publici;

- Pregatirea profesionala si verificarea cunostiintelor notarilor publici stagiari;

- Organizarea controlului profesional.

CONDITII DE DESFASURARE A EXAMENULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR DIN 24 - 27 OCTOMBRIE 2016

MONITORIZAREA AUDIO-VIDEO A EXAMENULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR DIN 24 - 27 OCTOMBRIE 2016

LOCUL DE DESFASURARE A EXAMENULUI PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR DIN 24-27 OCT. 2016

25 octombrie 2016 - ZIUA PORTILOR DESCHISE

 

SITUATIA CENTRALIZATA A CANDIDATILOR ALE CAROR CERERI DE INSCRIERE LA CONCURS AU FOST ADMISE/ PROCESUL VERBAL NR. 2229/6.10.2016


EXAMENUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR                24 - 27 OCTOMBRIE 2016

Examenul/concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar se organizează, după cum urmează:
    - Începând cu data de 24 octombrie 2016 – proba orală
    - 27 octombrie 2016 – proba scrisă

Locuri destinate examenului sau concursului de dobândire a calității de notar stagiar pentru anul 2016

Acte completare dosar personal pentru înscriere.

Cerere-tip de înscriere.

Contract de pregatire I.N.R.

PROCEDURA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE NOTAR STAGIAR

           Pentru a participa la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, a Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi şi a  Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.

          Colegiul Director al Camerei Notarilor Publici Galati organizează Examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, anual, în zile lucrătoare.

          Tematica şi bibliografia de examen sau concurs se aprobă de către Consiliul Uniunii şi se publică pe site-ul Uniunii până cel târziu la data de 1 iunie a fiecărui an calendaristic.

          Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar constă într-o probă orală (din domeniul legislaţiei notariale) şi o probă scrisă cu caracter teoretic, de tip grilă (din domeniul dreptului civil), conform tematicii şi bibliografiei afişate. Durata în care fiecare candidat trebuie să formuleze răspunsurile la întrebări pentru proba orală, este maximum 15 minute, în funcţie de dificultatea întrebărilor şi complexitatea răspunsului, iar durata probei scrise va fi de 3 ore. Media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de nota 7,00 la fiecare probă. Admiterea candidaţilor se va face în ordinea mediilor obţinute şi în limita locurilor vacante existente.

          Datele desfăşurării celor 2 probe a examenului sau concursului sunt stabilite cu cel puţin 45 de zile înainte, de către preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, iar locul şi ora sunt stabilite de către preşedintele Colegiului director.

          Cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului candidaţii depun la Cameră dosarul personal.

Taxa de participare la concurs este de 4500 lei si se poate plati la Caseria Camerei Notarilor Publici Galati.

         După promovarea examenului sau concursului, notarul stagiar va încheia contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român, care va cuprinde perioada legală de desfăşurare a stagiului, condiţiile de desfăşurare a acestuia, cuantumul şi modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire.

         După încheierea contractului de pregătire, notarul stagiar are obligaţia să urmeaze timp de 2 ani cursurile de pregătire teoretică şi practică.

         Pregătirea teoretică se desfăşoară prin frecventarea cursurilor organizate de Institutul Notarial Român, iar pregătirea practică se desfăşoară în cadrul unui birou notarial, desemnat de către Colegiul Director.

         După finalizarea perioadei de stagiu, Institutul Notarial Român eliberează notarului stagiar un certificat de absolvire care confirmă efectuarea stagiului şi îi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat. 

ANUNT - Cursuri de formare pentru viitori angajati in cadrul birourilor notariale Concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar - Sesiunea septembrie 2016. Numarul total de  locuri destinate concursului.        Dispozitia nr. 60/18.06.2016. a Presedintelui U.N.N.P.R.  Hotararea nr. 35/24.06.2016 a Consiliului Uniunii

 

Notarii publici din România au donat 100.000 lei pentru readucerea în patrimoniul național a operei de artă „Cumințenia pământului”

 

CURS I.N.R. DE PREGATIRE PROFESIONALA A PERSOANELOR CARE INTENTIONEAZA SA SE ANGAJEZE IN CADRUL BIROURILOR NOTARIALE

Anunt important

Incepand cu data de 11.07.2016,  Camera Notarilor Publici  Galati va functiona  in noul sediu din Galati, strada Eroilor nr. 19

 

HOTARAREA  UNNPR 27/26.05.2016  CU PRIVIRE LA STABILIREA TEMATICII SI BIBLIOGRAFIEI  PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT SI CONCURSUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE NOTAR PUBLIC A  PERSOANELOR CARE AU CEL PUTIN 6 ANI VECHIME IN FUNCTII DE SPECIALITATE JURIDICA

 

ADRESA MINISTERULUI JUSTITIEI CU PRIVIRE LA STABILIREA TEMATICII SI BIBLIOGRAFIEI  PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT SI CONCURSUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE NOTAR PUBLIC A  PERSOANELOR CARE AU CEL PUTIN 6 ANI VECHIME IN FUNCTII DE SPECIALITATE JURIDICA

 

ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA UNNPR  NR. 27/ 26.05.2016 CU PRIVIRE LA TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CU CARACTER TEORETIC PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT SI CONCURSUL PENTRU OCUPAREA LOCURILOR VACANTE DE NOTAR PUBLIC


ANEXA NR. 2 LA HOTARAREA UNNPR  NR. 27/ 26.05.2016 CU PRIVIRE LA TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA CU CARACTER PRACTIC  PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT SI CONCURSUL PENTRU OCUPAREA LOCURILOR VACANTE DE NOTAR PUBLIC


CURSURI I.N.R. DE PREGATIRE PENTRU ADMITEREA IN PROFESIA DE NOTAR PUBLIC

  Rezultatul contestatiilor depuse de catre candidatii la examenul de definitivat pentru functia de notar public

Proces-verbal incheiat astazi 29.02.2016 cu ocazia expirarii termenului de depunere a contestatiilor fomulate de candidatii la examenul de definitivat in functia de notar public

Proces - verbal incheiat azi 26.02.2016 cu ocazia expirarii termenului de depunere a contestatiilor formulate de candidatii la concursul de admitere in functia de notar public

Rezultatele examenului de definitivat din 16 si 18 februarie 2016

Lista cuprinzand rezultatele Concursului de admitere in functia de notar public din zilele de 17 si 19 februarie 2016

Situatia centralizata a candidatilor care au primit aviz favorabil de inscriere la concursul de admitere in functia de notar public din zilele  de  17 si 19 februarie 2016


Hotarare a Comisiei pentru  solutionarea contestatiilor formulate de candidatii respinsi la  inscrierea la Concursul de  admitere in functia de notar public  din zilele de 17 si 19 februarie 2016


Situaţia centralizată a candidatilor ale căror cereri de înscriere la Concursul de admitere în funcţia de notar public din zilele de 17 şi 19 februarie au fost admise sau respinse

Situaţia centralizată a candidaţilor din cadrul Camerei Notarilor Publici Galaţi care au primit aviz favorabil de înscriere la Examenul de definitivat din zilele de 16 şi 18 februarie 2016 

Ora si locul de desfăsurare a examenului de definitivat pentru notarii stagiari

Ora si locul de desfăsurare a concursului de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani într-o funcţie de specialitate juridică

Situația  centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de  înscriere la Examenul de definitivat din zilele de 16 și 18 februarie 2016 au fost admise sau respinse 

Proces-verbal incheiat la expirarea termenului de depunere a dosarelor la Concursul pentru persoanele cu minim 6 ani in functii de specialitate juridica

 Concursul de schimbare a sediilor  birourilor notariale

Concurs de admitere in functia de notar public, pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridica

 

NOUTATI/ EXAMEN DEFINITIVAT - 16 SI 18 FEBRUARIE 2016  -  citeste in pagina "Evenimente si informatii"

 

 

  

Proiectul Codului Deontologic al Notarilor din Romania

 

 

17 OCTOMBRIE 2015 - ZIUA PORTILOR DESCHISE

Comunicat de presa

Rezultatele finale de la Concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar - sesiunea septembrie 2015

 

       Lista rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor    la Concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar sesiunea septembrie  2015


Rezultatele Concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, sesiunea septembrie 2015

 Proces-verbal de afisare a baremului de notare definitiv - 25.09.2015


Concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, sesiunea septembrie 2015 - Barem de corectare pentru proba scrisa 


 Anunt cu privire la repartizarea candidatilor admisi la proba scrisa a Concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar -sesiunea septembrie 2015

  Anunt cu privire la locul si ora desfasurarii probei scrise a Concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar - sesiunea septembrie 2015

 

 Rezultatele  Concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar

- proba orala, septembrie 2015 


 Anunt cu privire la Concursul pentru dobandirea

calitatii de notar stagiar - sesiunea septembrie 2015


Anunt cu privire la conditiile de desfasurare a Concursului pentru  dobandirea calitatii de notar stagiar - sesiunea septembrie 2015

 

SITUATIA CENTRALIZATA A NOTARILOR PUBLICI  CARE S-AU INSCRIS LA CONCURSUL DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE

Datele si locatiile de desfasurare ale probelelor

Concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar - septembrie 2015


 

PROCES - VERBAL incheiat astazi 14.O9.2O15, cu ocazia explrarii termenului de depunere a dosarelor de catre candidati Ia Concursul                 de schimbare a sediilor birourilor notariale


EXTRAS DIN PROCESUL - VERBAL AL COLEGIULUI DIRECTOR

DIN DATA DE 27.08.2015

 

 SITUATIA CENTRALIZATA A CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR - SEPTEMBRIE 2015


CONCURSUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR

ORGANIZAT IN BAZA DISPOZITIEI NR. 53/28.07.2015 A PRESEDINTELUI U.N.N.P.R. - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 

DEPUNEREA DOSARELOR CANDIDATILOR LA CONCURSUL PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR STAGIAR

Dosarele candidatilor la concursul de intrare în stagiatură se depun, personal  de  catre  candidat,  la  sediul  principal  al Camerei  Notarilor Publici  Galati,  str.  G.  Cosbuc  nr. 1C,  jud.Galati,  în  perioada  10.08.2015-21.08.2015,  intre  orele  8.00-15.30, in fiecare zi lucratoare.

 

TAXA DE INSCRIERE LA EXAMENUL SAU CONCURSUL PENTRU DOBÂNDIRE CALITĂŢII DE NOTAR STAGIAR  este in cuantum de 3.500 lei si se achita in numerar la caseria Camerei, din str. G.Cosbuc nr. 1C, Jud. Galati.

Preluarea  dosarelor  personale  ale  candidatilor  se  realizează doar  dacă acestea cuprind  toate  inscrisurile  prevăzute  in Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare aexamenului  sau  concursului  pentru  dobandirea  calitatii  de notar public, la art.4 alin.1 lit. a), b), c), d), e), f), g), i) şi laart.4 alin.2, cu precizarea că inscrisul prevăzut la art.4 alin.1lit.h - Certificatul  medical  eliberat  de  Comisia  de  examinaree medicala a judecatorilor, procurorilor, magistratilor-asistenti şi personalul asimilat acestora, precum şi a candidaţilor pentru admiterea  în magistratură,  se  poate  prezenta  şi  ulterior depunerii dosarului, dar nu mai târziu de data de 04.09.2015, ora 16.00, sub rezerva respingerii cererii candidatului.

 

PROCEDURA DOBANDIRII CALITATII DE NOTAR STAGIAR

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN SAU CONCURS

 

Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

 

Contract de pregatire a notarilor stagiari admisi in anul 2015 Anuntul UNNPR cu privire la  concursul  de schimbare a sediilor birourilor notariale


CONCURS  DE SCHIMBARE A SEDIILOR BIROURILOR NOTARIALE PENTRU ANUL 2014 ORGANIZAT IN ANUL 2015

Pentru schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care este numit într-o  localitate  din  circumscripţia  aceleiaşi  judecătorii  sau  din circumscripţia altei judecătorii  prin  concurs  trebuie  îndeplinite  condiţiile prevăzute  de  Legea notarilor  publici  şi  a  activităţii  notariale  nr.36/1995, republicată,  a Regulamentului  de  punere  în  aplicare  a  acestei  legi  şi  a Regulamentului  de organizare şi  desfăşurare a concursului  de schimbare a sediilor birourilor notariale. Posturile vacante destinate schimbărilor de sedii sunt prevăzute în ordinul de actualizare. Dacă pentru postul vacant cu acestă destinaţie există un singur candidat, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fără a suţine concursul. Pentru anul 2014, în cadrul Camerei Notarilor Publici Galati este 1 post vacant destinat concursului de schimbări de sedii. Data concursului se stabileşte de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii. Pentru anul 2014, concursul va avea loc la data de 30 septembrie 2015. Concursul  de  schimbare  a  sediilor  birourilor  notariale constă  într-o  probă scrisă de practică notarială, cu durata de 3 ore. Media minimă de promovare este 8,00. Ocuparea posturilor de către candidaţii admişi se va face potrivit opţiunii  exprimate  în  cererea  de  înscriere  la  concurs,  în  ordinea mediilor obţinute, a ordinii de prioritate, şi în limita posturilor prevăzute în ordinul deactualizare. Cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data concursului, notarul public va  depune  la  Camera  în  circumscripţia  căreia  se  află  postul  pentru care candidează cererea de înscriere la concurs (anexa nr.1) menţionându-se, obligatoriu,  sub  sancţiunea  respingerii,  localitatea în  care  se  află  postul vacant, însoţită de copia ordinului de numire în funcţia de notar public şi dovada achitării taxei de înscriere.

TAXA DE INSCRIERE LA CONCURS este  3.000  lei/candidat  si  se  achita  in contul  nr. RO75 RNCB 0071 1157 9931 0031 deschis la BCR Sucursala Plevnei - Bucuresti pentru Institutul Notarial Roman (CUI: 26781193). Copia foii de varsamant se va anexa la dosarul intocmit in vederea inscrierii la concurs. După validarea rezultatelor, notarilor publici admişi la concurs, li se va emite ordine de schimbare a sediului biroului notarial. 

APARITII EDITORIALE/ Editura "Universul Juridic"

 

ZIUA PORTILOR DESCHISE LA CAMERA  NOTARILOR PUBLICI GALATIREZULTATUL CONCURSULUI PENTRU ADMITEREA IN FUNCTIA

DE NOTAR PUBLIC DESFASURAT IN 24 SI 26 FEBRUARIE 2015


ANUNT CURSURI DE PREGATIRE PENTRU ADMITEREA IN PROFESIA

DE NOTAR STAGIAR


 

 Lista cuprinzand rezultatele Concursului de admitere

in functia de notar public din 24 si 26 februarie 2015

 

SITUATIA CENTRALIZATA A CANDIDATILOR CARE AU PRIMIT AVIZ FAVORABIL DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAR PUBLIC DIN  24 SI 26 FEBRUARIE 2015

 

Situatia centralizata a candidatilor ale caror cereri de inscriere la Concursul de admitere in functia de notar public din zilele de 24 si 26 februarie 2015 au fost admise sau respinse


Anunt cu privire la depunerea contestaţiilor la respingerea cererilor de inscriere la Concursul de admitere in functia de notar public din zilele  de 24 si 26 februarie 2015


 DATA SI LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAR PUBLIC  PENTRU PERSOANELE CU CEL PUTIN 6 ANI IN FUNCTII DE SPECIALITATE JURIDICA

PROGRAMAREA  LA CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU A CANDIDATILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE IN FUNCTIA DE NOTAR PUBLIC DIN 24 SI 26 FEBRUARIE 2015

 

DATA, ORA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI  DE DEFINITIVAT PENTRU NOTARII STAGIARI

 

 

SITUATIA CENTRALIZATA A NOTARILOR STAGIARI ALE CAROR CERERI LA EXAMENUL DE DEFINITIVAT DIN ZILELE DE 8 SI 10 DECEMBRIE 2014 AU FOST ADMISE SAU RESPINSE

 

  Tematica  si bibliografia  cu caracter teoretic  atat pentru examenul de definitivat, cat si pentru concursul de admitere in functia de notar public pentru persoanele care au cel putin 6 ani vechime in functii de specialitate juridical aprobate prin Hotararea Uniunii nr. 49/30.05.2014 (anexa nr. 1)

 

In sectiunea "Evenimente si Informatii" gasiti toate informatiile in legatura cu organizarea Concursului sau examenului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar - 2014

                   

 


 

                      PROCEDURA DOBANDIRII CALITATII DE NOTAR STAGIAR

Pentru a participa la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, a Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi şi a Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calitatii de notar stagiar.

Colegiul director al Camerei Notarilor Publici Galati organizează examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, anual, în zile lucrătoare.
           Tematica şi bibliografia de examen sau concurs se aprobă de către Consiliul Uniunii şi se publică pe site-ul Uniunii până cel târziu la data de 1 iunie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul 2013, tematica şi bibliografia a fost aprobată prin Hotărârea nr. 188/2013, şi a fost afişată atât pe site-ul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, cât şi pe site-ul Camerei Notarilor Publici Galati.

Examenul sau concursul de admitere ca notar stagiar constă într-o probă orală (din domeniul legislaţiei notariale) şi o probă scrisă cu caracter teoretic, de tip grilă (din domeniul dreptului civil), conform tematicii şi bibliografiei afişate. Durata în care fiecare candidat trebuie să formuleze răspunsurile la întrebări pentru proba orală, este maximum 15 minute, în funcţie de dificultatea întrebărilor şi complexitatea răspunsului, iar durata probei scrise va fi de 3 ore.

 Media minimă de promovare este 8,00, dar nu mai puţin de nota 7,00 la fiecare probă. Admiterea candidaţilor se va face în ordinea mediilor obţinute şi în limita locurilor vacante existente.

Pentru anul 2013 s-a stabilit un număr de 4 locuri de notari stagiari.
Datele desfăşurării celor 2 probe a examenului sau concursului sunt stabilite cu cel puţin 45 de zile înainte, de către preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, iar locul şi ora sunt stabilite de către preşedintele Colegiului director.

Cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului sau concursului candidaţii depun la Cameră dosarul personal. Actele necesare pentru dosarul personal sunt afişate pe site-ul Camerei Notarilor Publici Galati

După promovarea examenului sau concursului, notarul stagiar va încheia contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român, care va cuprinde perioada legală de desfăşurare a stagiului, condiţiile de desfăşurare a acestuia, cuantumul şi modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire.
După încheierea contractului de pregătire, notarul stagiar are obligaţia să urmeaze timp de 2 ani cursurile de pregătire teoretică şi practică. 
           Pregătirea teoretică se desfăşoară prin frecventarea cursurilor organizate de Institutul Notarial Român, iar pregătirea practică se desfăşoară în cadrul unui birou notarial, desemnat de către Colegiul director.

După finalizarea perioadei de stagiu, Institutul Notarial Român eliberează notarului stagiar un certificat de absolvire care confirmă efectuarea stagiului şi îi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat.

cnpgalati.ro CopyRight | All Rights Reserved Web Design | Creare Site Web | Creare Magazin Online - IT eXclusiv
[ Acasa ] [ Organizare ] [ Evenimente si informatii ] [ Galerie foto ] [ Media ] [ Link-uri utile ] [ Contact ]